Monday, 5 January 2009

Diktáty

Diktáty online

Diktáty - tvorba a psaní diktátů

Diktáty - online diktáty ewa


Diktáty

1. diktát - Vyjm. slova po S pro 2 a 3 třídu 2. diktát - Velká písmena
3. diktát - Přídavná jm. přivlastňovací 4. diktát - Přísudek s podmětem
5. diktát - 8leté studium 1. 6. diktát - 8leté studium 2.
7. diktát - 8leté studium 3. 8. diktát - 6leté gymnazium
9. diktát - 4leté gymnazium 1. 10. diktát - 4leté gymnazium 2.
11. diktát - 4leté gymnazium 3. 12. diktát - Obchodní akademie
13. diktát - SPŠ 1. 13. diktát - SPŠ 2.

100-91% = 1
90-71% = 2
70-41% = 3
40-21% = 4
20-0% = 5

Pravopisná cvičení


„Esemeskové“ děti nastavily nová pravidla češtiny

.

1 comment:

georg said...

www.cesky-katalog.cz/Spolecnost/vzdelavani/diktaty/